Published on

Hur svårt kan det vara? Nio frågor och svar om reformer i västerländska demokratier (How Hard Can It Be? Nine Questions and Answers on Reform in Western Democracies)

Authors
  • avatar
    Name
    Lotta Moberg, PhD, CFA
    Twitter

In Swedish. Co-authored with Andreas Bergh

Ekonomisk Debatt, 2013, 41(5): 45-55.

Abstract

Det finns en hel del forskning kring varför vissa länder lyckas genomföra effektivitetshöjande reformer medan andra misslyckas. Denna artikel sammanfattar lärdomarna i form av nio frågor som har ställts av forskningen. Vi diskuterar kopplingen mellan reformer och politikers partifärg, utbildning och professionella bakgrund, globalisering, ekonomiska kriser samt effekten av reformer i andra länder. Därefter redogörs för betydelsen av valstrategiska avväganden och byråkraters roll i reformarbetet. På flera av de frågor som har ställts finns tämligen tydliga svar. Samtidigt illustrerar denna genomgång hur fragmenterad kunskapen är.

Download

Journal link, PDF